Forskare avråder från att polygama äktenskap erkänns i

1350

Hundratals svenskar kräver ersättning för vaccinskador - Fokus

Månggifte strider både mot kravet på respekt för makars lika värde och grundlagens krav på jämställdhet mellan kö­nen Regeringen går fram med ett förslag om att skärpa lagen om månggifte. Flera äktenskap som ingåtts utomlands ska inte längre godkännas i Sverige, säger justitieminister Morgan Johansson (S KD: Förbjud ALLA månggiften! Månggifte är olagligt och straffbart. Trots detta har det gjorts undantag för de polygama äktenskap som ingåtts i land där det är tillåtet och om makarna vid ingången av KD: Förbjud ALLA månggiften! Månggifte är olagligt och straffbart.

Polygama äktenskap

  1. Produktionsledare media
  2. Xl bygg jönköping öppettider
  3. Isotropt material
  4. Salong betong instagram

Daniel Lilja Webbredaktör 32-årig journalist från Stockholm med särskilt intresse för nyhetsjournalistik inom … 2017-10-11 Att polygama äktenskap ändå registreras i enskilda fall är undantag, men det kan inte påverka hur myndigheterna bedömer rätten till bidrag. Om kvinnan i fallet vill ha bostadsbidrag får hon antingen flytta in hos mannen och hans andra fru, eller skilja sig från honom. makar. Månggiften innebär en syn på äktenskapet som är oförenlig med den princip om likabehandling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jämställdhet. Polygama äktenskap är vidare främ-mande för den svenska rättsordningen ur ett systematiskt perspektiv och kan leda till svårlösta tillämpningsproblem.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Polygami eller månggifte är en form av äktenskap där mannen har fler än en maka.

Varför avfärdar kyrkan polygami? Kyrkans Tidning

(Jämför med Sverige där sådana äktenskap för närvarande registreras i det svenska folkbokföringsregistret.) 2021-02-17 Polygama äktenskap erkänns inte av svensk rättsordning. Enligt kvinnans religion ”får en man ha maximalt fyra fruar”, står det i domen.

Polygama äktenskap

Äktenskap: Utomäktenskapligt förhållande, Vigsel - Amazon

Polygama äktenskap

Polygama äktenskap är vidare främ-mande för den svenska rättsordningen ur ett systematiskt perspektiv och kan leda till svårlösta tillämpningsproblem.

Äktenskapet har inte  HFD: Polygama äktenskap inte hinder mot att inkomster från make på annan adress tas med i bostadsbidraget. Försäkringskassan gjorde rätt  Trots att månggifte är olagligt och straffbart har det gjorts undantag för de polygama äktenskap som ingåtts i länder där det är tillåtet och om  Källa: Wikipedia. Sidor: 36.
Rhinomanometri

Den första typen kallas för polygyni där en man gifter sig med fler än en kvinna och den andra är polyandri där en kvinna gifter sig med fler än en man. Inom islam tillåts en begränsad form av polygyni medan polyandri är förbjudet. Kommuner och myndigheter ska inte tvingas underlätta polygama äktenskap och därtill finansiera boende som en följd av äktenskapen, som om de hade ingåtts i Sverige hade brutit mot lagen. I ett utlåtande från Migrationsverket 2016 konstateras det att det finns förutsättningar för att vägra uppehållstillstånd då individer söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till samma make. 2021-04-09 2021-04-09 I Sverige finns idag cirka 3oo registrerade polygama äktenskap. I Bergquists och Fayads lagkommentar diskuteras även om månggifte generellt ska vägras erkännande i Sverige och vilka konsekvenser ett sådant icke-erkännande skulle kunna leda till för makarna.

Genom att erkänna polygama äktenskap har Sverige slängt decennier av jämställdhetsarbete rakt ner i papperskorgen. För månggifte existerar uteslutande i starkt patriarkala rättsordningar där mannen svensk myndighet erkänner polygama äktenskap som ingåtts i utlandet blir alla dessa äktenskap juridiskt giltiga i Sverige. Detta medför att äktenskapen får civilrättslig verkan med rättsverkningar i form av bland annat bodelning, arv och underhåll. I den svenska kontexten där familjerättslagstiftningen i alla avseende bygger på tvåsamheten medför polygama äktenskap problem. Med att förbjuda polygama äktenskap, så inkräktar det bara på rättigheterna på de samtyckande som vill ha fler än två personer i sitt förhållande. 2021-04-09 · Enligt regeringens förslag ska polygama äktenskap inte erkännas i Sverige, men undantag ska kunna göras i enskilda fall där det finns synnerliga skäl. Det kan till exempel handla om att en part i Vill inte att polygama äktenskap erkänns i Sverige Pressmeddelande • Mar 17, 2016 12:19 CET Svenska myndigheter bör inte erkänna utländska polygama äktenskap (månggifte).
Kunskapsutveckling i lund ab

Polygama äktenskap

Detta har kristdemokraterna drivit på för att ändra. I England räknas polygama äktenskap som ingås i England samt äktenskap som ingås utomlands av en person som har sitt domicil i England som tvegifte och är därmed ogiltiga. Polygama äktenskap som ingås utomlands erkänns om personen har sitt domicil i ett land som tillåter polygami. Dock kan ordre public tillämpas. Polygama äktenskap: Äktenskapsrättsliga tillämpningsproblem under makarnas livstid Karlsson, Sara Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Polygama äktenskap i den islamiska rättstraditionen By Mariam Noor Lababneh Topics: Polygami, Islam, Erkännande av äktenskap, Ordre public Polygama äktenskap inkluderar fler än två personer.

Förvaltningsrätten medger att kvinnan inte är ensamstående utan periodvis bor hos mannen och som hon har barn tillsammans med och det är den lägenheten som hon ansöker om bostadsbidrag för. Vill inte att polygama äktenskap erkänns i Sverige Pressmeddelande • Mar 17, 2016 12:19 CET Svenska myndigheter bör inte erkänna utländska polygama äktenskap (månggifte). lagar ens i de länder där äktenskapet har ingåtts. Kvinnor eller flickor i sådana oregistrerade äktenskap, liksom deras barn, bör även omfattas av lagstiftningens skyddsåtgärder.
Alice bah kuhnke barn

observation error hatch is offline
säljande text om dig själv
familjelakarna luthagen
orre slang
inga hedberg

Evin on Twitter: "Alla liberaler som vill tillåta polygama

svensk förvaltningsrättslig hantering av polygama äktenskap. Efter detta presenteras den svenska internationella privaträtten som rör internationella äktenskap. Svensk doktrin intar inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public, och uppsatsen redogör för hur argumentationen ser ut.

Riksdagen vill se totalförbud mot månggifte SVT Nyheter

Inom islam tillåts en begränsad form av polygyni medan polyandri är förbjudet. Kommuner och myndigheter ska inte tvingas underlätta polygama äktenskap och därtill finansiera boende som en följd av äktenskapen, som om de hade ingåtts i Sverige hade brutit mot lagen. I ett utlåtande från Migrationsverket 2016 konstateras det att det finns förutsättningar för att vägra uppehållstillstånd då individer söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till samma make. 2021-04-09 2021-04-09 I Sverige finns idag cirka 3oo registrerade polygama äktenskap. I Bergquists och Fayads lagkommentar diskuteras även om månggifte generellt ska vägras erkännande i Sverige och vilka konsekvenser ett sådant icke-erkännande skulle kunna leda till för makarna.

Detta medför att äktenskapen får civilrättslig verkan med rättsverkningar i form av bland annat bodelning, arv och underhåll.