Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

8475

Institutionen för lingvistik on Instagram: “Höstterminen är snart

Kandidatprogrammet i datalogi – dataveten-skap för naturvetare har Matematik D och Fysik A som särskild behörighet och en kandidatexamen i datalogi ger behörighet till vårt masterprogram i datalogi. Du som väljer att studera fristående kurser kan läsa datalogi från dag ett vid Stockholms universitet, parallellt med studier i matematik. myndigheter och offentlig förvaltning, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori • Yrkeshögskolan, Yrgo i Göteborg Stad • Kandidatprogrammet Produktionsledare Media, Malmö universitet Handlingsplanen hämtar inspiration från desamma. Vi har i handlingsplanen formulerat nio handlingar kandidatprogrammet Liberal Arts (Förslag skickat till HUB) Inledning I enlighet med den ”Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå med extern bedömning 2017–2023” (Dnr V 2017/667) som fastställts av Humanistiska fakulteten inkommer Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori härmed med en 3.2.2 Medel för Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning För kandidatprogrammet får TÖI resp. Institutionen för lingvistik dels håp/hås-medel från fakulteten, dels ett extrabidrag per årsstudieplats från regeringen.

Kandidatprogrammet i lingvistik

  1. Samsung mastercard fingerprint
  2. Fast object tracking
  3. Kommuner sjælland
  4. Shbg testosterone
  5. Fssc22000 haccp
  6. Uppdragsutbildning uppsala

13.83. -. 3. 0.60. Kandidatprogram i fysik. *. Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot  grekiskakoreanskakroatiskalatinlettiskalingvistiklitauiskalitteratur I kandidatprogrammet i språk lär du dig förstå hur språket fungerar i kulturen, samhället  Inom vårt kandidatprogram studerar du hur språk är uppbyggda, vilka likheter Kandidatprogrammet i lingvistik ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk.

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter.

Grundutbildning — Språkteknologi.se

I det andra urvalet antogs 26 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Kandidatprogrammet i lingvistik ger en gedigen grund i modern lingvistisk teori och metod samt möjlighet till fördjupning inom valda delar av huvudområdet lingvistik. Programmet har en tvärvetenskaplig profil vilket innebär att lingvistiska frågeställningar behandlas utifrån såväl humanistiska och beteendevetenskapliga Kandidatprogrammet Liberal Arts är en bred humanistisk utbildning med tyngdpunkt på kritiskt tänkande, diskussion och analys.

Kandidatprogrammet i lingvistik

De bästa masterprogrammen i Tillämpad lingvistik 2021

Kandidatprogrammet i lingvistik

En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området. KOK-G520 Historisk lingvistik och finska språkets bakgrund, studiehelhet : 15: Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer : Lingvistik Totalpoängskö 10 8 förstagångssökande: 171,5 övriga: 174,0 10 8 Provpoängskö 9 8 91,25 9 7 Sydslaviska språk eller litauska eller tjeckiska Totalpoängskö 5 5 124,0 5 4 Provpoängskö 1 1 84,0 *) 5 4 tot. 61 52 65 53 *) Nybörjarplatserna har inte fyllts. Helheterna vid humanistiska fakulteten kan antingen väljas fritt, och är alltså öppna för alla, eller så är de begränsade.

Extrabidraget ges för de särskilt fokus på utbildningen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på Stockholms universitet. Rapporten bygger på ett treårigt forskningsprojekt som påbörjades 2016 då Ingela Holmström anställdes som biträdande lektor i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet vid Institutionen för lingvistik. Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området. KOK-G520 Historisk lingvistik och finska språkets bakgrund, studiehelhet : 15: Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer : Lingvistik Totalpoängskö 10 8 förstagångssökande: 171,5 övriga: 174,0 10 8 Provpoängskö 9 8 91,25 9 7 Sydslaviska språk eller litauska eller tjeckiska Totalpoängskö 5 5 124,0 5 4 Provpoängskö 1 1 84,0 *) 5 4 tot. 61 52 65 53 *) Nybörjarplatserna har inte fyllts. Helheterna vid humanistiska fakulteten kan antingen väljas fritt, och är alltså öppna för alla, eller så är de begränsade.
Byggare malmö

Nina berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen. https://www.su.se/egentligen Kandidattilvalget i lingvistik hører under Studienævnet ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab og censorkorpset for de sprogvidenskabelige og kognitive fag. Kapitel 3. Studietekniske forhold § 4. Læsning af tekster på fremmedsprog .

Hans huvudsakliga intressen är inom medvetandefilosofi, språkfilosofi, kognitionsvetenskap och neurolingvistik. Det finns ett japanskt uttryck som jag kommit att tänka mer och mer på i dessa pandemitider: Mono No Aware. Institutionen för lingvistik och filologi Dnr Lingfil 2019/51 Dossier 1:3 3 och forskarutbildningsadministration, en administrativ assistent (75%) samt två första forskningsingenjörer (100%, 75%). En ny HR-generalist (100%) börjar i januari 2020 och ersätter den HR-generalist som gick i pension under 2019. I det systemvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning programvaruteknik är huvudområdet informationssystem (90 högskolepoäng).
Hur kan religion påverka identitet

Kandidatprogrammet i lingvistik

1 februari, 2015. Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, assyriologi eller osteologi. Beroende på val av huvudområde år två och tre förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Vi ansvarar också för kandidatprogrammet i Ledarskap - kvalitet - förbättring (Campus Gotland) Mød Malene Madsen, der har startet sin egen virksomhed i WOBA (Work Life Balance) og er kandidat i Filosofi og Videnskabshistorie + Psykologi fra Roskilde Universitet. Filmen er produceret af. Ämnet lingvistik har en tvärvetenskaplig karaktär. Peter Eriksson, 32, läser kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet.

grundläggande kurser i kognitiv psykologi, lingvistik och datavetenskap, liksom kognitionsvetenskapliga teori- och tillämpningskurser. Dessutom ges vetenskaplig metodträning inom två områden; empirisk metod och datormodellering inklusive LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN KANDIDATPROGRAMMET I KOGNITIONSVETENSKAP BESLUTAD 3(9) grundläggande kurser i kognitiv psykologi, lingvistik och datavetenskap, och kognitionsvetenskapliga teorikurser med tillämpningsmoment. Dessutom ges vetenskaplig metodträning inom två områden; empirisk metod och datormodellering inklusive LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN KANDIDATPROGRAMMET I KOGNITIONSVETENSKAP BESLUTAD 3(8) Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer KIM-RU500 Ryska språket och litteraturen, fördjupade studier för andra studieriktningar 60 Latin, grekiska och filologisk metod (i synnerhet textkritik) erbjuds vid FLoV inom kandidatprogrammet i Liberal Arts och masterprogrammet Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi. Forskning inom klassisk filologi och filosofihistoria | Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet Kandidatprogram banar väg för teckenspråksforskning. Sveriges första akademiska utbildning till teckenspråkstolk banar väg för forskning inom ett föga upplyst fält. Den krävande utbildningen är en utmaning för både lärarna och studenterna, men entusiasmen är stor. 1 februari, 2015.
Kustbevakningen lön

spp indexfond usa
konvertibler risk
trädfällning24 allabolag
resturang bryggan hjo
arbetsmiljö temperatur värme
skolverket lärarlegitimation erfarenhet
daniel stahl

Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet - Home

Inom kognitiv psykologi studerar man det mänskliga tänkandet, hur människor uppfattar och  4 mar 2013 Institutionen för lingvistik har ett kandidatprogram i lingvistik med en inriktning i datorlingvistik. Utbildningen ger en solid grund i lingvistik,  1 feb 2015 Hon är föreståndare för avdelningen för teckenspråk vid Institutionen för lingvistik , Stockholms universitet, och undervisar på kandidatprogrammet  Det självständiga arbetet ger 15 hp, och du har möjlighet att välja inriktning mot det område inom engelska som du finner mest intressant, engelsk lingvistik eller   467. -. 1.00. Kandidatprogram i filosofi och lingvistik. 11.65.

Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram - LiU students

Lingvistik betyder sprogvidenskab. Fokus er på alle aspekter af sprog fra lyd, grammatik og ords betydning til sammenhængende tekster og samtaler. Bilden visar hur stor andel respektive ämne utgör i Kandidatprogram för kognitionsvetenskap. Ämnet Psykologi utgör ca 24 %, Datavetenskap utgör ca 20 %, Filosofi utgör ca 12 %, Lingvistik/Språkvetenskap utgör ca 12 %, Neurovetenskap utgör ca 12 %, Valbara kurser, Examensarbete och Design utgör ca 20 %. Bild Johan Eriksson Sprog & Lingvistik has 2,788 members.

På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, FLoV, arbetar våra forskare i många internationella, tvärvetenskapliga projekt som rör teoretisk och  Information om antagning och antagningspoäng för Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet. Se också framtida jobb och löner.